Alat Pemadam dari Busa

Alat Pemadam dari Busa

Alat pemadam dari busa paling efektif digunakan untuk memedamkan api didalam kaleng yang berisi cairan yang mudah terbakar (seperti cat) yang mempunyai panas dan bisa menyala lagi jika terkena oksigen. Alat ini mempunyai tanda tabungnya bercat biru dan busa yang digunakan untuk membentuk suatu selimbut untuk menekan dan memadamkan api.